DekoIdeja  
Kontakti
Interešu izglītības centrs "Deko Ideja"
Adrese: Dzirnavu 100, Rīga, LV-1050
Telefons: 26195496 (Jeļena); 29613555 (Ina)
Papildinformācija:
Pie ēkas ir maksas autostāvvietas.
Seko mums
 
Mācību programmas   Zīmēšana un gleznošana
Zīmēšana un Gleznošana

Zīmēšana un Gleznošana


Pasniedzēja Kristīna Boļšedvorova


Mācību kursa sākums - 31.10.2015.

Sestdienās: 09.00–12.00

 
Programmas uzdevums:

Radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi. Apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes radošajā darbībā. Iegūt pieredzi izteikt tēlus, tēmas un idejas radošos darbos vizuāli, kā arī prasmi izvērtēt savu un citu radīto. Izprot mākslas darba tapšanas procesu. Saprot mākslas darba uzbūvi. Izprot veidus, kā skatīties, ko ieraudzīt un attēlot kultūrvidē. Izvēlas vienu mākslas tēmu un praktiski to pēta. Izdara secinājumus par pētīto tēmu. Zina, kas ir profesionālisms mākslā un profesionālā māksla. Gūst ierosmi interesēties par mākslas aktualitātēm. Attīstīt vispārējās prasmes un spējas.
Prot pamatot sev nozīmīgas vērtības mākslā. Gaidām nodarbībās!

Vienas nodarbības cena 15.00 EUR .
Apmaksājot 4 nodarbības, cena 12.75 EUR/nod. (ar 15% ATLAIDI)

Materiāli / Instrumenti ir iekļauti cenā.

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās pa tel.: 26195496 vai uz e-pastu: info@dekoideja.lv

Mācību programma

Ievads vizuālajā mākslā, iepazīšanās un mērķu uzstādīšana.

Klusā daba.Silti vēso attiecību sakārtošana. Kolorīts-krāstoņu savstarpējo attiecību sistēma mākslas darbā. Apjoma, tonalitātes un krāsas vizualizēšanas paņēmienu izvērtējums.

Kompozīcijas uzbūves principi un to praktiskā izmantošana.

Analizē priekšmetu kompozicionālo izvietojumu telpā.

Zīmējums ar zīmuli, spalvu, otu. Lokālkrāsa-gleznā attēlotā priekšmeta nosacīta pamatkrāsa (piem.zila, sarkana, brūna utt.)

Klusā daba ar stiklu.

Klusā daba ar koku un metālu.

Tonēts tušas  zīmējums.

 Ziedu kompozīcija.

 Akvareļtehnikas apgūšana.

 Jauktās tehnikas apgūšana (akvarelis ,zīmulis).

 Eksperementē ar materāliem un izteiksmes līdzekļiem.Tonāls gleznojums-glezniecības risinājums,izmantot vienas krāsas gradāciju dažādas pakāpes.

 Sausā ota. Tehnikas apgūšana.


Jūsu nodarbību dienās Jums ir 15% ATLAIDE visām veikala "HobbySet" precēm,  kas ir ļoti lietderīga, lai turpinātu savu pilnveidošanos jaunapgūtajās prasmēs.